Po La`i E (HAWAIIAN)
TAKEN FROM: Na Mele O Hawai`i Nei." (1970, University of Hawai`i Press)
TRANSLATED BY: Noelani Kanoho Mahoe and Samuel H. Elbert
 
 
Po la`i e, po kamaha`o, 
Maluhia, malamalama 
Ka makuahine aloha e 
Me ke keiki hemolele e 
Moe me ka maluhia lani 
Moe me ka maluhia lani 

Po la`i e, po kamaha`o, 
Oni na kahu hipa e 
I ko ka lani nani no 
Mele na `anela haleluia. 
Hanau `ia Kristo ka haku. 
Hanau `ia Kristo ka haku. 

Po la`i e, po kamaha`o, 
Keiki hiwahiwa aloha e, 
Ka lama la`i mai luna mai 
Me ka lokomaika`i makamae. 
Iesu i kou hanau `ana. 
Iesu i kou hanau `ana.

Peaceful night, wonderful night, 
Peace, light 
The beloved mother 
With the holy child 
Sleep in heavenly peace. 
Sleep in heavenly peace. 

Peaceful night, wonderful night, 
The shepherds come 
With the heaven's beauty 
The angels sing hallelujah.
Christ the Lord is born. 
Christ the Lord is born. 

Peaceful night, wonderful night,
Beloved sacred child, 
Light of peace from above 
With goodwill and purity. 
Jesus for your birth. 
Jesus for your birth. 

 
Submitted by: Karin Hikichi, Keith Haugen and Florence Goodness

Return to Homepage
Return to homepage